Ball valve

اجزای داخلی Ball Valve/محل نصب/کد نامگذاری شیرها، سایز و نوع اتصال/مشخصات کلی Ball Valve شرکت دنفوس
    در این مطلب می‌خوانید:

Ball Valve، شیرهای قطع و وصل دستی هستند که در سیستم هایی با جریان دوجهته مورد استفاده قرار می گیرند.

اجزای داخلی Ball Valve:

محل نصب:
در یک سیکل تبرید، در خط مایع، خط ساکشن و خط دیسشارژ می توان از Ball Valve استفاده کرد

در دو حالت پورت دار و بدون پورت ساخته می شوند:

مدل های پورت دار این مزیت را دارند که در هنگام نیاز به سرویس، بررسی جریان مبرد راحت تر انجام می گیرد و در هزینه هـای اقتصادی و زمان نیز صرفه جویی خواهد شد.

با توجه به کد نامگذاری شیرها، سایز و نوع اتصال آن را می توان تشخیص داد 


بال ولوهای ساخت شرکت دنفوس در 3 نوع GBC، GBCE و GBCH ساخته می شوند

GBCH فقط با مبرد CO2 سازگاری دارد

این شیرها تنها با اتصال جوشی ساخته می شوند که این نوع اتصال در دو حالت ODF و ODM وجود دارد :


مشخصات کلی Ball Valve شرکت دنفوس:

   GBCE  GBC
 محدوده دمایی (°c)  150 ~ 40-  100 ~ 40-
 حداکثر فشار کاری (bar)  49  45
 محدوده سایز (inch)  3.1/8 ~ 1/4  3.1/8 ~ 1/4