نسل جدید کمپرسورهای دبل استیج SBC

کدخوانی/انواع مدل ها/مزایای کمپرسورهای SBC Refcomp
    در این مطلب می‌خوانید:

مجهز به Sabcooler به همراه شیرانبساط

در این سری از کمپرسورهای رفکامپ حروف C نشان دهنده ی Compact یا متراکم سازی شده می باشد
مدل های جدید SBC رفکامپ نسبت به مدل های قبل SB ابعاد کوچکتری دارند و حروف در این مدل ها نشان دهنده کامپکت یا متراکم تر بودن آنهانسبت به مدل قبلی است


SBC رفکامپ دارای 6 مدل از حجم جابجایی 43 m3/h  تا 102/9 m3/h  است
مزایا:
- 15% کاهش ابعاد پوسته بدون تغییر در مشخصات الکتروموتور و حجم جابجایی 
- کاهش ریسک آسیب پذیری در هنگام حمل و نقل
- کاهش درصد تبادل حرارت با محیط آزاد
- بهره گیری از سیستم پاشش سیال در بازه دمایی 80°c تا 110°c

 

مبردهای مجاز:     R404-R407-R22

قدرت:                 12 الی30 (HP)

مورد مصرف:       تونل انجماد