شیر روتولاک Rotalock Valve

شیر سرویس،روتولاک،صابکوتک
    در این مطلب می‌خوانید:

شیر سرویس:
شیر سرویس یک شیر قطع و وصل دستی است که جریان مبرد درون لوله‌ی متصل به تجهیزات سیکل تبرید را کنترل می‌کند. معمولا در سیستم‌های تهویه مطبوع و سردخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد

عملکرد:
در حین انجام عملیات تعمیر و نگهداری یک سیکل تبرید، شیرهای سرویس نقش بسیار مهمی ایفا خواهند کرد 

شیر روتولاک:
شیر روتولاک نوعی شیر سرویس است که در زمان تعمیر تجهیزات سیکل تبرید و یا شارژ مبرد مورد استفاده قرار می‌گیرد
این شیرها که در یک سیکل تبرید، در مجاورت کمپرسور(خط ساکشن/دیسشارژ) و ریسیور نصب می‌گردند، طوری طراحی شده‌اند که به راحتی قابــل دسترسی و به آسانی قابل تنظیم باشند


یکی از وظایف اصلی آن، جلوگیری از هدر رفتن مبرد در هنگام تعمیرات و یا شارژ مبرد است

باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ی عملیات تعمیر و نگهداری می‌شود. به این صورت که بدون نیاز به تخلیه‌ی کل سیستم، می‌توان تنها مبرد موجود در کمپرسور و یا ریسیور را تخلیه کرد تا عملیات تخلیه/شارژ مبرد به صورت کارآمدتر و با سهولت بیشتری صورت گیرد حداکثر دما و فشار کاری این شیرها به ترتیب برابر با  150درجه سانتی گراد و 45bar می‌باشد.