LCM در کمپرسورهای پیستونی رفکامپ

ماژول کنترل کننده تزریق مایع LCM /نحوه اتصال کمپرسورهای SP4/ SP6 /SB محدودیت کارکرد روش liquid injection با ماژول/مدار فرمان و نحوه سیم کشی نحوه سیم کشی ماژول LCM/محل نصب ماژول LCM و لوله های انشعابی
    در این مطلب می‌خوانید:

LCM ماژول کنترل کننده تزریق مایع می باشد که در روش liquid injection مورد استفاده قرار می گیرد.

ماژول کنترلی LCM در مواردی که نیاز به کنترل دمای دیسشارژ در کمپرسور از طریق تزریق مایع است مورد استفاده قرار می گیرد.
LCM  بر اساس سیگنال های سنسور دما دیسشارژ که از نوع Pt1000 می باشد،شیر تزریق مایع روی کمپرسور را کنترل می کند
زمانی که دمای گاز دیسشارژ بیش از 125 درجه سانتی گراد باشد،ماژول کنترلی LCM فرمان تزریق مایع روی سرسیلندرها را می دهد 

از ویژگی های اصلی ماژول LCM می توان دمای کارکرد بین 20  الی 60 درجه سانتی گراد و قابلیت اتصال 2 عدد سنسور دما که در کمپرسورهای دو مرحله ای مورد استفاده قرار می گیرد و 3 عدد رله 8 آمپر جهت استفاده برای هشدارها و فرمان کمپرسور اشاره کرد

زمانی که کمپرسور با سیستم LCM سفارش داده می شود ماژول کنترلی-سنسور دمای دیسشارژ-کابل های اتصال و شیر تزریق مایع بر روی کمپرسور نصب می شوند

در اجرای روش liquid injection با ماژول کنترلی LCM قطعات زیر مورد نیاز می باشد
1-سایت گلاس  2-فیلتر   3-شیر تزریق مایع   4-ماژول کنترلی   5-سنسور دما دیسشارژ

نحوه اتصال در کمپرسورهای سری SP4نحوه اتصال در کمپرسورهای سری SP6 و SB


محدودیت کارکرد برای روش liquid injection با ماژول:
1-افزایش غلظت مبرد بدون تبخیر در سیستم
2-خطر کاهش ظرفیت خنک کننده به دلیل کاهش جریان مکش اواپراتور
3-خطر افزایش خوردگی به دلیل شستشوی فیلم روغن در سیلندر


نکته:برای اطمینان از عدم ورود حباب به شیر تزریق لوله انشعابی از خط مایع بایستی ابتدا رو به پایین حرکت کند و سایز لوله از خط مایع به شیر تزریق 10mm می باشد
مدار فرمان و نحوه سیم کشی:
اتصالات الکتریکی موتور و کنترلرهای ایمنی با نصب ماژول LCM هیچ تغییری نمی کند تنها یک سنسور دمای گاز دیسشارژ اضافی نیاز می باشدکه مقادیر این سنسور توسط ماژول کنترلی LCM  قراِئت می شود

شکل زیر نحوه سیم کشی ماژول LCM را نشان می دهد

شکل زیر محل نصب ماژول LCM و لوله های انشعابی را نشان میدهد

 

 

 

 

کمپرسور پیستونی رفکامپ/ماژول LCM