کمپرسور اسکرال سری ZP

Scroll ZP Series

رنج دمایی : 15+ الی 15- درجه سانتیگراد

قدرت موتور : 1.3 تا 40 اسب بخار

مبرد : R410A

کاربری : تهویه و مطبوع

جدول مشخصات ZP

Country Refrigerant Oil Type TYPE DIS SUC HP Model
تایلند R410A POE تک فاز/سه فاز 1/2 3/4 2 ZP24K5E
تک فاز/سه فاز 1/2 3/4 2.4 ZP29K5E
تک فاز/سه فاز 1/2 3/4 2.5 ZP31K5E
تک فاز/سه فاز 1/2 7/8 3.0 ZP36K5E
تک فاز/سه فاز 1/2 7/8 3.5 ZP42K5E
تک فاز/سه فاز 1/2 7/8 4.5 ZP54K5E
سه فاز 1/2 7/8 5.0 ZP61K5E
سه فاز 1/2 7/8 6.0 ZP72KCE
سه فاز 1/2 7/8 6.9 ZP83KCE
سه فاز 1/4 1 1/4 1 7.5 ZP90KCE
سه فاز 1/4 1 1/4 1 7.5 ZP91KCE
سه فاز 7/8 1/8 1 8.6 ZP104KCE
سه فاز 7/8 1/8 1 10.0 ZP120KCE
سه فاز 7/8 1/8 1 10.0 ZP122KCE
سه فاز 7/8 1/8 1 11.4 ZP137KCE
سه فاز 7/8 1/8 1 11.9 ZP143KCE
سه فاز 7/8 3/8 1 12.8 ZP154KCE
سه فاز 7/8 3/8 1 15.1 ZP182KCE
آمریکا سه فاز(حفاظت خارجی) 1/8 1 5/8 1 19.4 ZP233KZE
سه فاز(حفاظت خارجی) 1/8 1 5/8 1 19.6 ZP236KZE
سه فاز(حفاظت خارجی) 1/8 1 5/8 1 24.4 ZP293KZE
سه فاز(حفاظت خارجی) 3/8 1 5/8 1 32.0 ZP385KCE
سه فاز(حفاظت خارجی) 3/8 1 5/8 1 40.4 ZP485KCE
سه فاز(حفاظت خارجی) 3/8 1 1/8 2 60.4 ZP725KCE

 

برای سفارش خرید، یا نصب و سرویس این محصول، با ما تماس بگیرید ، یا درخواست خود را برای ما ارسال کنید: