اتاق سردخانه

Cold room

اتاق های سردخانه ای صابکول در ابعاد قابل سفارش و به روش اتصال cam-lock

برای سفارش خرید، یا نصب و سرویس این محصول، با ما تماس بگیرید ، یا درخواست خود را برای ما ارسال کنید: