اواپراتور هوایی EHT

EHT Evaporator

کویل پیشرفته با لوله مسی ½ اینچ با تبادل حرارتی بسیار بالا، افزایش طول لوله تا 2.5 برابرنسبت به لوله 5/8 ، افزایش تعداد ردیف. کویل (ROW) و افزایش طول مسیر عبور مبرد از داخل کویل، که نهایتا منجر به افزایش heat transfer efficiency  می شود.
امکان تولید کویل با fin spacing  5 و 8 میلیمتری و ….

برای سفارش خرید، یا نصب و سرویس این محصول، با ما تماس بگیرید ، یا درخواست خود را برای ما ارسال کنید: