کمپرسورهای سردخانه‌ای و تهویه مطبوع

صابکوتک ، نماینده و واردکننده ی کمپرسورهای شرکت های معتبر فعال در صنعت برودتی و تهویه و مطبوع
فیلترها
قدرت موتور